ДонНУЕТ

 К вниманию абитуриентов! Подробнее
Email Печать PDF

Наказ "Щодо організації освітньої діяльності у 2014-2015 навч. року"
№ 252оп від 01.09.2014 р.

 

З метою створення безпечних умов навчання, збереження ресурсного потенціалу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Університет) і організації 2014–2015 навчального року в Університеті та на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014р. № 785 «Деякі питання організації 2014–2015 навчального року в навчальних закладах, що розташовані в Донецькій та Луганській областях»

НАКАЗУЮ:

1. Встановити дату початку навчального процесу 2014–2015 навчального року:

 • з 29 вересня 2014р. – для студентів ІІ, ІІІ, ІV курсів денної форми навчання;
 • з 01 жовтня 2014р. – для студентів І та V курсів денної форми навчання.

2. Установити, що студентам, які навчаються за державним замовленням та з незалежних від них обставин не пройшли останній семестровий контроль у 2013–2014 навчальному році, виплачується стипендія в розмірі, встановленим студентам за результатами попереднього семестровому контролю в 2013–2014 навчальному році на період до визначення наступного підсумкового семестрового контролю.

3. Затвердити наступний порядок завершення вступної компанії в Університеті у вересні 2014р.:

3.1. Прийом документів від абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», завершити 22 вересня 2014 року.

3.2. Рейтингові списки вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» оприлюднити 23 вересня 2014 року.

3.3. Зарахування абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за рахунок коштів державного бюджету провести 26 вересня 2014 року.

3.4. Зарахування абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб провести 30 вересня 2014 року.

3.5. Зарахування вступників, які проживають у Донецькій та Луганській областях та які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання провести на підставі конкурсного відбору у відповідності до середнього балу Атестату.

3.6. Відомості щодо завершення вступної компанії в Університеті оприлюднити в засобах масової інформації, на інформаційних дошках приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

4. Повідомити абітурієнтів, які проживають на території України та не використали право подання заяв, кількість яких визначена Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році про те, що вони (абітурієнти) мають право подавати заяви до Університету відповідно до розділу VІ зазначених Умов.

5. Інформувати студентів Університету, які навчалися у 2013–2014 навчальному році, незалежно від року навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми навчання і які були зараховані у вищі навчальні заклади в іншому регіоні України із зазначенням статусу особи, що тимчасово допущена до занять, про можливість продовження навчання в Університеті, з урахуванням опанованих навчальних дисциплін та інших складових навчальних і робочих навчальних планів (на основі представленої довідки про навчання та результатів навчання, зазначених у діючих формальних документах).

6. Організувати вивчення навчальних дисциплін і виконання інших складових робочих навчальних планів, індивідуальних навчальних планів студентами ІІ, ІІІ, IV курсів навчання усіх напрямів підготовки із максимальним застосуванням дистанційних технологій навчання, а також інших інформаційно-комунікаційних методів та технологій.

7. Провести ретельний аудит кадрового і студентського складу Університету протягом вересня 2014 р.

8. Забезпечити постійний контроль за роботою веб-сайтів Університету та зворотнім зв’язком зі студентами.

9. Контроль за виконанням наказу покладаю на проректорів Університету, директорів інститутів, деканів факультетів.

Ректор                               О.О.Шубін


До уваги абітурієнтів, які вступають на навчання за ОКР «Бакалавр»

(повної і скороченої програми підготовки)!

 

1. Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснює особистий прийом заяв абітурієнтів та прийом заяв в електронній формі.

2. У ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського затверджено наступний порядок завершення вступної кампанії 2014 року:

2.1. прийом документів від абітурієнтів завершується 22.09.2014 р.

2.2. оголошення рейтингового списку вступників відбудеться 23.09.2014 р.

2.3. зарахування абітурієнтів буде проведено:

- за рахунок коштів держбюджету – 26.09.2014 р.;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – 30.09.2014 р.

3. Зарахування вступників, які мешкають у Донецькій та Луганській областях та не склали ЗНО, буде здійснюватися на підставі конкурсного відбору за середнім балом атестату (без вступних випробувань). Даній категорії абітурієнтів пропонується подавати документи на участь у конкурсному відборі особисто або в електронному вигляді (детальніше).


До уваги абітурієнтів, які вступають на навчання за ОКР «Спеціаліст», «Магістр»!

 

У зв’язку із суспільно-політичною ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях, вступні випробування (другий етап) на навчання за ОКР «Спеціаліст», «Магістр» 20-21.09.2014 р. проводитися не будуть!

Конкурсний відбір буде проведено на основі конкурсного балу, що розраховується як сума балів з Державного комплексного іспиту з фаху та іноземної мови.

За всіма довідками звертатися до приймальної комісії ДонНУЕТ: м. Донецьк, вул. Щорса, 31, ауд. 1129; тел.: (062) 304-01-14.

Будь ласка, слідкуйте за офіційним сайтом ДонНУЕТу.Наказ "Щодо початку 2014-2015 навч. року" від 22.08.2014 р.

 

У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в м. Донецьку та Донецькій області та з метою забезпечення безпеки студентів, викладачів і співробітників у складних умовах функціонування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Університет)

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати навчальний процес у 2014-2015 навчальному році у терміни:

 • з 01 жовтня 2014 р. для студентів 1-го курсу і 5-го курсу денної форми навчання;
 • з 29 вересня 2014 р. для студентів 2-го, 3-го і 4-го курсів денної форми навчання.

2. Проректорам Університету, директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр з моменту виходу із відпусток і до 08 вересня 2014 р.:

2.1. забезпечити з максимальним використанням дистанційних методів і технологій виконання науково-педагогічними працівниками і учбово-допоміжним персоналом кафедр навчально-методичної, наукової, організаційної робіт, що заплановані на вересень 2014 р. згідно індивідуальним планам роботи викладачів і планам роботи кафедр на 2014-2015 н.р.;

2.2. забезпечити впровадження дистанційного режиму роботи науково-педагогічних працівників і учбово-допоміжного персоналу кафедр при розробці і обов’язковому розміщенні на сайтах кафедр Університету навчально-методичних матеріалів для користування студентами:

 • робочих програм навчальних дисциплін, що передбачені робочими навчальними планами на 2014-2015 н.р. для вивчення у І семестрі;
 • відповідних електронних конспектів лекцій;
 • дистанційних курсів;
 • завдань для семінарських, практичних, лабораторних занять;
 • індивідуальних завдань студентам;
 • тематики курсових робіт (проектів);
 • засобів діагностики з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2.3. сформувати та забезпечити доведення до студентів у дистанційному режимі графіку модульного контролю знань студентів на І семестр 2014-2015 н.р. з усіх навчальних дисциплін.

3. Запропонувати адміністративно-господарчому персоналу Університету вихід у додаткову відпустку без оплати.

4. Проректорам, керівникам функціональних підрозділів університету:

4.1. забезпечити виконання функціональних видів робіт з організації освітньої діяльності Університету в погоджувальному режимі чергування ключових осіб та з використанням комп’ютерних технологій, електронної пошти, телефонних мереж.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректорів Університету, директорів інститутів, деканів факультетів.

Ректор                               О.О.Шубін


Ошибки


Если Вы заметили в тексте ошибку, пожалуйста, сообщите, выделив ошибочное слово и нажав Shift + Enter

Адрес ДонНУЭТ

Украина, 83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31
Тел.: +380623050673
Факс: +380623048316

E-mail: info@donduet.edu.ua

Адрес приёмной комиссии:

Украина, 83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, ауд. 1231
Тел.: +380623050673
E-mail: priyom@donduet.edu.ua